Kieli ja yhteiskunta

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kieli ja yhteiskunta

VENS10 Mediadiskurssi, 5 op
VENS11 Sosiolingvistiikka, 5 op
VENS12 Multimodaalisuus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta