Venäjän kielen rakenne

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Venäjän kielen rakenne

VENS8 Tyylioppi, 5 op
VENS9 Leksikologia, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta