Kääntäjän suomen opinnot
avaa kaikki

Kääntäjän suomen opinnot

Kääntäjän suomen opinnot II 10– op
Suoritettava TRSU03 ja yksi opintojakso vaihtoehtoisista opinnoista.
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
Viestintätieteiden tiedekunta