Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (englanti) opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
ENGA12 Dialogitulkkaus, 5 op
ENGA13 Yritysviestintä, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta