Yleisen kielitieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti analysoida kielen rakennetta käyttäen apunaan kielitieteen teoreettisia työkaluja ja osaa etsiä eri lähteistä kielitieteellistä tietoa ja hyödyntää sitä tutkinto-ohjelmansa muissa opinnoissa.

Sisältö

Aineopintojen kokonaisuus voidaan koostaa vapaasti valiten eri opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Yleisen kielitieteen aineopinnot

YKIEA2 Seminaari, 5 op
YKIEA6 Erikoisala I, 5 op
YKIEA7 Erikoisala II, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta