x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen kielitieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija
- osaa kuvata ihmiskielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta auttavasti
- osaa analysoida kielellistä merkitystä sanojen, lauseiden ja ilmausten tasolla
- osaa kielitieteen keskeisen historian
- osaa sijoittaa kielen sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteyteensä

Sisältö

Yleisen kielitieteen perusopintoja suorittavilta edellytetään Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet -opintojakson suorittamista. Osiot P1-P4 ovat kaikille pakollisia. Osion P5 sisällä voidaan aihepiiri valita vapaasti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta