x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikan aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija osaa käsitellä fonetiikan teoreettisia kysymyksiä ja soveltaa kokeellisen fonetiikan menetelmiä omakohtaisesti foneettisten ongelmien tutkimisessa.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen liittyy harjoitustyö, jonka aiheen opiskelija voi vapaasti valita. Tutkimusseminaarissa esitellään omaa harjoitustyötä tai jonkin toisen kirjallisuudesta löytyvän aiheen tutkimustuloksia. Opintokokonaisuuteen liittyy myös 5 op valinnaisten erityisalojen osuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta