Vaihtoehtoiset opintojaksot, 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava yksi sis?ltyv? elementti
RANAV4 Sosiolingvistiikka, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta