Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopintonsa suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija
• osaa kommunikoida saksaksi erilaisissa puhetilanteissa
• osaa tuottaa arki- ja työelämään liittyviä asiatekstejä
• ymmärtää ja osaa analysoida suomen- ja saksankielisiä tekstejä myös käännöstieteen näkökulmasta

Sisältöosaaminen:
Opiskelija
• hallitsee saksan perussanaston ja kieliopin keskeiset rakenteet
• hallitsee käännös- ja tulkkausviestinnän peruskäsitteet
• tuntee saksankielisen nykykirjallisuuden pääpiirteet ja osaa soveltaa kirjallisuus- ja kulttuuritieteiden keskeisiä käsitteitä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

SAKP4 Kielioppi I, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta