Kirjallisuuden historia ja kaunokirjallisuus, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa yhteyksiinsä eri aikakausien kirjallisuuden kehityslinjoja ja periodeille tyypillisiä lajeja. Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden ja kirjallisten ilmiöiden historiallista muotoutumista ja muutoksia.

Sisältö

Opiskelija laajentaa ja syventää näkemystä kirjallisuushistoriallisista aikakausista sekä lajien ja esitysmuotojen kehityksestä. Opiskelija perehtyy valintansa mukaan edustavaan valikoimaan klassista ja uudempaa kaunokirjallisuutta hakien teoksille kirjallisuushistoriallista kontekstia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta