Espanjan kielen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti ja melkein virheettömästi, ymmärtää melko hyvin erilaisia puhe- ja kirjoitustyylejä, osaa kieleen vivahteita, jotka liittyvät historiaan ja kulttuurin, ja, tavoitteena on syventää kielitaitoa. Sen lisäksi opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan sekä on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta