x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kielen rakennetta ja tuntee rakenteen analyysissa tarvittavat termit. Lisäksi hän osaa analysoida kielen avulla ilmaistavia merkityksiä ja kielenkäyttöä erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää lähtökohdat, joista kieltä ja kielenkäyttöä voidaan ohjailla.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyy viisi opintojaksoa, joista ensimmäisenä suoritetaan SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Suomen kielen perusopinnot

SUOP2 Syntaksi, 5 op
SUOP4 Merkitys, 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta