Kulttuurintuntemus, 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kulttuurintuntemus

Suoritettava 1 allaolevaa
Viestintätieteiden tiedekunta