x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot, HuK, 5 op

Sisältö

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden tulee suorittaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteisistä opinnoista yksi opintojakso (5 op).

Jos opiskelija aikoo erikoistua aineopinnoissa kääntämiseen ja tulkkaukseen, hän suorittaa opintojakson LTLY03 Kääntämisen perusteet. Jos hänen suunnitelmissaan on erikoistua kieleen ja kulttuuriin, hän suorittaa oman valintansa mukaan joko LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet tai KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan tai KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta.

Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaikki mainitut opintojaksot. Yhteisten opintojen vähimmäisvaatimus on hyvä suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot, HuK

Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03. Kieleen ja kulttuuriin erikoistuvien suoritettava LTLY01 tai KIRP1 tai KIRP2.
Viestintätieteiden tiedekunta