x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3 Erikoistumisopinnot, 20–25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomen kieltä ja sen tutkimusta monipuolisesti ja kykenee soveltamaan tietoja pro gradu -tutkielmassaan sekä omassa työssään.

Sisältö

Opiskelija syventää ammatillista pätevyyttään suorittamalla erikseen sovittavaa kirjallisuutta tai luentoja yhdellä tai useammalla seuraavista aloista: a) suomi toisena ja vieraana kielenä b) työelämäviestintä ja kielikonsultointi, c) kielen opetus ja oppiminen, d) kielen variaatio ja muutos, e) kielen rakenteet, merkitys ja käyttö. Erikoistumisopinnot muodostuvat 5 op:n laajuisista opintojaksoista opiskelijan työelämäsuuntautumista tukevien valintojen mukaan.

Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20 op (opintojaksot 1-4), hän saa erikoistumisestaan merkinnän tutkintotodistukseen. Lisäksi voi suorittaa harjoittelun, jolloin merkinnän laajuus on 25 op. Jos opiskelija suorittaa harjoittelun tähän kohtaan, hänen ei tarvitse suorittaa syventävien opintojen jaksoa SUOS8 Työelämäopinnot.

Lisätiedot

Kirjallisuus ja suoritusohjeet: http://www.uta.fi/ltl/suo/kaytannot/tentit.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Erikoistumisopinnot

Suoritettava 20–25 opintopistettä
Opiskelija voi suorittaa vapaasti valiten 4 opintojaksoa. Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta vähintään 20 op, hän saa näistä opinnoista merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Kielen oppiminen ja opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kielen variaatio ja muutos 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Viestintätieteiden tiedekunta