Pohjoismaisten kielten vaihtoehtoiset aineopinnot, 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten vaihtoehtoiset aineopinnot

Suoritettava yksi opintojakso
POHA4 Sukukieli I, 5 op
POHA10 Kielikontaktit, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta