Tutkielmaopinnot

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Tutkielmaopinnot

SUOS4 Seminaari, 5 op
SUOS7 Teoriakirjallisuus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta