Valinnaiset opinnot, 90– op

Sisältö

Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja kiinnostuksensa ja ammatillisten tavoitteidensa mukaan. Valinnaisiin opintoihin on sisällyttävä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suoritettava valinnaisia opintoja niin paljon, että tutkinnon vähimmäispistemäärä 180 op täyttyy.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta