Digitaaliset mediaympäristöt tutkimuksen kohteena, 0–25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Digitaaliset mediaympäristöt tutkimuksen kohteena

LTLYDIMK03 Kokemus ja media, 5 op
RUST5 Venäjän media, 5 op
VENS10 Mediadiskurssi, 5 op
VENS12 Multimodaalisuus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta