Kasvatus ja koulutus, 0–10 op
Viestintätieteiden tiedekunta