x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina, 30–35 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija

-osaa käyttää kieltä erilaisten puhetilanteiden vaatimalla tavalla

-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla

-osaa argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia

-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta

Sisältöosaaminen

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija

-osaa analysoida ja selittää ruotsin kielen rakenteita

-osaa eritellä puhutun ja kirjoitetun kielen eroja

-osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä jollakin vaihtoehtoisten opintojen tarjoamalla erikoisalalla

-osaa kuvailla pohjoismaista kielialuetta ja ymmärtää pohjoismaisen kieliyhteisön merkityksen osana maiden välistä yhteistyötä ja viestintää.

-hallitsee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina

A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
POHA3 Kielioppi II, 5 op
POHA5 Kieliharjoittelu, 5 op
POHA7 Seminaari I, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta