Täydentävät opinnot, 0–5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Täydentävät opinnot

Suoritettava 0–5 opintopistettä
Täydentävien opintojen suorittaminen on vapaaehtoista.
Viestintätieteiden tiedekunta