Vapaaehtoiset aineopinnot, 0–15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vapaaehtoiset aineopinnot

Opintojaksojen suorittaminen on vapaaehtoista
Viestintätieteiden tiedekunta