Vaihtoehtoiset opinnot, 10– op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opinnot

Suoritettava 10 opintopistettä
MVKS26 Sanastotyö, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta