x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lain ja hallinnon käännösviestintä, 35– op

Osaamistavoitteet

Lain ja hallinnon käännösviestinnän opinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia erikoisalansa asiantuntijana monikielisissä lain ja hallinnon erikoisalan viestintätilanteissa ja toimintaympäristöissä. Lisäksi opiskelija hallitsee erikoisalaan liittyvän tiedonhaun ja sanastotyön. Opiskelijalla on myös hyvät tiedot lain ja hallinnon erikoisalan tutkimuksesta.

Sisältö

Lain ja hallinnon käännösviestintään erikoistuva opiskelija suorittaa pakollisia opintojaksoja 25 opintopisteen verran ja vaihtoehtoisia opintoja vähintään 10 opintopistettä.

Pakollisia opintojaksoja ovat
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen (5 op)
MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op)
MVKS26 Sanastotyö (5 op)
MVKS15S Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari saksa-suomi (5 op)
MVKS16S Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-saksa (5 op)

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut opintojaksoa MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään osana monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteita, hänen on suoritettava se syventäviin opintoihin osana tämän erikoisalan opintoja.

Vaihtoehtoisista opinnoista opiskelijan tulee suorittaa vähintään kaksi 5 op:n laajuista opintojaksoa, joista toisen täytyy olla jokin lain ja hallinnon käännösviestinnän vaihtoehtoinen opintojakso, mutta toinen voi olla myös jokin lain ja hallinnon erikoisalasta riippumaton vapaaehtoinen opintojakso.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta