x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Auktorisoitu kääntäminen

Sisältö

Auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain, valtioneuvoston asetuksen ja auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan tekemien linjauksien mukaisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat opintojensa perusteella hakea tutkintolautakunnalta auktorisoidun kääntäjän oikeutta vieraasta kielestä äidinkieleen päin seuraavissa tapauksissa:

1) Hakija on suorittanut kääntämisen tai käännöstieteen maisteriopinnot tai maisteritutkinnon, johon sisältyy tai johon on liitetty vähintään 6 op:n auktorisoidun kääntämisen opinnot.

2) Hakijan suorittamaan ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvät vähintään 60 op:n laajuiset kääntämisen sivuaineopinnot, joihin kuuluu tai joihin on liitetty vähintään 6 op:n auktorisoidun kääntämisen opinnot.

Käännöstieteen opinnot ovat valtioneuvoston asetuksen (2007/1232) mukaan "kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja".

Laissa mainitut vähintään 60 opintopisteen käännöstieteen tai kääntämisen pääaineen opinnot ja niihin sisältyvät vähintään 6 opintopisteen auktorisoidun kääntämisen opinnot on kaikki suoritettava osana 120 opintopisteen maisterin tutkintoa. Kandidaatin tutkintoon sijoittuneita suorituksia ei huomioida.

Vaikka auktorisoidun kääntäjän oikeutta voi hakea opintojen perusteella vain yhteen kieleen, kannattaa auktorisoituun kääntämiseen erikoistuvien suorittaa mahdollisuuksien mukaan myös harjoituskurssi B-työkieleen päin. B-työkieleen kääntäminen kehittää auktorisoitua kääntämistä opiskelevan osaamista laajemmaksi. Lisäksi se valmentaa mahdollista auktorisoidun kääntäjän tutkinnon B-työkieleen päin suorittamista varten. Oikeus kääntää virallisia asiakirjoja omassa kieliparissaan kumpaankin suuntaan voi olla hyvä valtti työmarkkinoilla. Kolmen opintojakson kokonaisuutena auktorisoidun kääntämisen opinnot muodostavat mielekkään kymmenen opintopisteen kokonaisuuden.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Auktorisoitu kääntäminen

ECTS, mutta ECTS == 0!
Viestintätieteiden tiedekunta