Ruotsin kääntämisen syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ruotsin kääntämisen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Viestintätieteiden tiedekunta