x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopintonsa suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija
• osaa kommunikoida saksaksi erilaisissa puhetilanteissa
• osaa tuottaa arki- ja työelämään liittyviä asiatekstejä
• ymmärtää ja osaa analysoida suomen- ja saksankielisiä tekstejä myös käännöstieteen näkökulmasta

Sisältöosaaminen:
Opiskelija
• hallitsee saksan perussanaston ja kieliopin keskeiset rakenteet
• hallitsee käännös- ja tulkkausviestinnän peruskäsitteet
• tuntee saksankielisen nykykirjallisuuden pääpiirteet ja osaa soveltaa kirjallisuus- ja kulttuuritieteiden keskeisiä käsitteitä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot valinnaisina opintoina

SAKP4 Kielioppi I, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta