Venäjän kielen ja kulttuurin opintopolku, 15–20 op

Sisältö

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin suuntaava opiskelija suoritettava jaksot VENA6, VENA7 ja VENA8.

Opettajan pedagogisiin opintoihin option saaneille opiskelijoille opintojakso VENA8 on vapaaehtoinen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Venäjän kielen ja kulttuurin opintopolku

Suoritettava 15–20 opintopistettä
Aineenopettajakoulutukseen option saaneet voivat suorittaa kohdan 15 op:n laajuisena.
Viestintätieteiden tiedekunta