Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku, 20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

VENA11 Dialogitulkkaus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta