Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden vapaaehtoiset opinnot

Lisätiedot

Katso opinto-oppaasta myös otsikko "Viestintätieteiden tiedekunnan vapaaehtoiset opinnot".

avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden vapaaehtoiset opinnot

Opiskelija suorittaa haluamansa opintojaksot.
LTLY201 Tuutorina toimiminen, 2 op
LTLY204 Työharjoittelu, 2–5 op
LTLY210 Kielen erikoiskurssi, 5 op
LTLY229 Muu erikoiskurssi, 0–5 op
Viestintätieteiden tiedekunta