Vaihtoehtoiset opintojaksot, 15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava 15 opintopistettä
RANSV8 Työharjoittelu, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta