Erikoistumisvaihtoehdot, 25 op

Sisältö

Erikoistumisvaihtoehtojen opintojaksoja voi suorittaa vapaasti kiinnostuksensa mukaisesti. Kaikkia opintojaksoja ei tarvitse suorittaa samalta teema-alueelta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta