Vapaaehtoiset opinnot, 30 op
Viestintätieteiden tiedekunta