SAKD Vieraan kielen opettaminen, 0–20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vieraan kielen opettaminen

Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SAKD2 Kielen oppiminen, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta