SAKK Kirjallisuus ja kulttuuri, 0–20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kirjallisuus ja kulttuuri

Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SAKK6 Harjoittelu, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta