x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä, 35– op

Osaamistavoitteet

Terveydenhuoltoalan tulkkausviestinnän opinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia terveydenhuoltoalan ammattimaisena tulkkina. Hän tuntee terveydenhuoltoalan käännös- ja tulkkausviestinnän toimintakentän ja eri maiden kulttuurihistorialliset terveysalan diskurssit ja osaa käsitellä niitä vertailevasta näkökulmasta. Opiskelija tuntee ja ymmärtää alan ammatilliset ja eettiset periaatteet ja työtään koskevan lainsäädännön. Hän tuntee lääketieteen kielen erityispiirteet sekä alan termistöä. Opiskelija ymmärtää terveysalan termien ja ilmausten roolin terveydenhuoltoalan viestinnässä, osaa ratkaista tämän erikoisalan tulkkaus- ja käännösviestintään liittyviä käännösongelmia ja hallitsee erikoisalojen viestintään liittyvät tiedonhankintamenetelmät.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta