Vaihtoehtoiset opinnot, 5– op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
MVKS26 Sanastotyö, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta