x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, 35– op

Osaamistavoitteet

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalaopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin monikielisen multimodaalisen viestinnän toimintakentän. Hän tuntee sekä audiovisuaalisen että kaunokirjallisen kääntämisen erityishaasteet ja osaa toimia ammattimaisena kääntäjänä näillä alueilla. Opiskelija keskittyy maisteriopintojensa aikana erityisesti joko audiovisuaaliseen tai kaunokirjalliseen kääntämiseen, ja maisteriopinnot suoritettuaan hän tuntee valitsemansa osa-alueen syvällisesti ja pystyy toimimaan tähän liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelijalla on myös hyvät tiedot kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen tutkimuksesta.

Sisältö

Opintojen kulku

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan valinnut opiskelija suorittaa pakollisia opintojaksoja 20 opintopisteen verran ja vaihtoehtoisia opintoja vähintään 15 opintopistettä. Pakollisia opintosuorituksia ovat:

• Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi (5 op)
• Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen (5 op)
• Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen (5 op)
• Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi (5 op)
• Ruututekstikääntämisen peruskurssi (5 op).

Maisteriopintovaiheessa opiskelija suorittaa johdatuskursseista (Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen) vain jommankumman, sillä toinen on suoritettu jo aineopintovaiheessa. Näin pakollisten opintojaksojen kokonaislaajuudeksi tulee 20 op. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan ole suorittanut toista johdatuskurssia aineopintovaiheessa, hänen tulee suorittaa molemmat osana maisteriopintoja. Johdatuskurssit tulee suorittaa ennen kaunokirjallisen kääntämisen ja ruututekstikääntämisen peruskurssien suorittamista.

Vaihtoehtoisista opinnoista opiskelija suorittaa toisen seminaareista (Suomentamisseminaari tai Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari). Lisäksi opintoihin tulee sisällyttää yksi opintojakso (5 op) kääntämistä B-työkieleen, eli yksi seuraavista opintojaksoista:

• Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen (5 op)
• Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen (5 op)
• Radiokääntäminen (5 op)

B-työkieleen päin kääntämisen opintojaksojen tarjonta on eri työkielissä hieman erilainen, eli kaikki mainitut opintojaksot eivät ole tarjolla kaikissa työkielissä.

Loput 5 opintopistettä opiskelija voi suorittaa valitsemalla joko jonkin kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoistumisalan vaihtoehtoisen opintojakson tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen yhteisen vapaaehtoisen opintojakson.

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan valinneille opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuuden vaihtoehtoisista opinnoista joko opintojaksoa Käännösten suomi tai opintojaksoa Luova kirjoittaminen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 op sisältäen toisen seminaareista ja kääntäminen B-työkieleen opintojakson.
Seminaari 5– op
Suoritettava toinen seminaareista
Kääntäminen B-työkieleen 5– op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava oman B-työkielen mukainen opintojakso.
Viestintätieteiden tiedekunta