x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida suomen kielen rakennetta ja tuntee rakenteen analyysissa tarvittavat termit. Lisäksi hän osaa analysoida kielen avulla ilmaistavia merkityksiä ja kielenkäyttöä erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää lähtökohdat, joista kieltä ja kielenkäyttöä voidaan ohjailla.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyy viisi opintojaksoa, joista ensimmäisenä suoritetaan SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi.

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi on suoritettava kieli-, käännös ja kirjallisuustieteiden yhteisistä opinnoista jakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet. Jakso on suositeltavaa suorittaa heti opintojen aluksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintojaksojen arvioinnissa otetaan huomioon jaksolla käsiteltyjen asioiden hallinta, kirjallisuus sekä mahdolliset harjoitustyöt tai muut tehtävät. Näiden yhteydessä voidaan arvioida myös työskentelyä: sitoutumista tehtävään, osallistumista keskusteluun ja aikatauluttamista.Perusopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1-5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Suomen kielen perusopinnot

SUOP2 Syntaksi, 5 op
SUOP4 Merkitys, 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta