Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot, 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

Viestintätieteiden tiedekunta