Valinnaiset opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Valinnaisten opinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut syvemmin joihinkin lääketieteen erityiskysymyksiin tai saanut lääketieteen näkökulmaa täydentävää osaamista eri tieteenaloilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

LÄÄKA174 Kv-Tuutorointi, 2 op
YLLÄ6LÄÄKA234 Trooppiset taudit Suomessa, 4 op
LÄÄKA226 Opiskelijatuutorointi, 1 op
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta