x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKOHJ Ohjelmoinnin opintoja, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia
- käyttää ohjelmointia työkaluna bioinformatiikan opinnoissa

Sisältö

Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.

Lisätiedot

Suositellaan erityisesti bioinformatiikan opintosuuntaan haluaville.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Ohjelmoinnin opintoja

Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta