Matematiikan ja tietotekniikan matematiikan opintopolut, 25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Matematiikan ja tietotekniikan matematiikan opintopolut

MTTMP1A Johdatus analyysiin, 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op
MTTMP4 Algebra 1A, 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta