Tilastotieteen opintopolku, 25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Tilastotieteen opintopolku

MTTMP1A Johdatus analyysiin, 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta