x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietokantoihin ja tiedonhakuun suuntautuvien syventäviä opintoja

Osaamistavoitteet

Tietokantoihin ja tiedonhakuun suuntautuvien syventävät opinnot suoritettuaan opiskleija
• tuntee ja osaa soveltaa tiedon mallintamisen, tallentamisen ja talletettujen tietojen analysoinnin keskeisiä periaatteita ja menetelmiä
• osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja hyödyntää tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä
• tuntee ja osaa käyttää keskeisiä tiedonhallinnan, tiedonhaun ja käsitteellisen mallintamisen työkaluja.

Sisältö

Tietokantoihin ja tiedonhakuun suuntautuvissa opinnoissa opiskelija voi koota itseään kiinnostavan valikoiman opinjaksoista, jotka käsittelevät tietokantoihin, tiedonhakuun ja data-analyysiin liittyviä menetelmiä ja sovelluksia. Esimerkiksi yhdistelemällä tiedonhaun ja data-analyysin kursseja voidaan saavuttaa tiedollinen ja taidollinen perusta, joka mahdollistaa kehittyneiden analysointimenetelmien soveltamisen tiedonhaun ongelmiin.

Edellytykset

Taustaksi tietokantojen ja tiedonhaun opiskelijoille suositellaan tietokantaohjelmointia, mutta myös muut ohjelmointikurssit tukevat erilaisten menetelmien toteuttamista.

Tilastotiede on puolestaan oleellinen data-analyysiin liittyvissä kysymyksissä.

Tiedonhakua tukeviksi opinnoiksi suositellaan Informaatiotutkimuksen aineopintoja ITIA4 Tiedonhaun perusteet ja ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku. Nämä voidaan sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Tietokantoihin ja tiedonhakuun suuntautuvien syventäviä opintoja

Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Vastuuhenkilön kanssa erikseen sopimalla ITIS11 ja ITIS16.
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti, 5–10 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS36 Tutkimusprojekti, 1–10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
TIETS21 Graduseminaari, 1–5 op
ITIS14 Web-tutkimus, 5 op
TIETS43 Recommender Systems, 5 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta