x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Organisaatioiden tietojärjestelmiin suuntautuvien syventäviä opintoja

Osaamistavoitteet

Organisaatioiden tietojärjestelmiin suuntautuvat syventävä opinnot suoritettuaan opiskelija
• tuntee tietotekniikan käytön, suunnittelun ja johtamisen keskeiset aihealueet
• on syventänyt tietyn toimialan tietojärjestelmiin liittyvää tietämystä (terveydenhoidon tai teollisuuden tietojärjestelmät) tai yleisempää sähköisen liiketoiminnan ja verkostojen osaamista
• osaa arvioida tietojärjestelmiä ja kehittyneitä tietojärjestelmien suunnittelu- ja johtamistapoja.

Sisältö

Organisaatioiden tietojärjestelmiin suuntautuvissa opinnoissa opiskelija voi koota opintojaksoista itseään kiinnostavan valikoiman.

Maisteriohjelman muihin opintoihin suositellaan vahvasti valinnaisten opintojen kokonaisuutta kauppa- tai hallintotieteistä tai Tampereen teknillisen yliopiston tarjoamista kokonaisuuksista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Organisaatioiden tietojärjestelmiin suuntautuvien syventäviä opintoja

Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.
TIETS17 Requirements Engineering, 5 ECTS
TIETS21 Graduseminaari, 1–5 op
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti, 5–10 op
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta