x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus), 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan eri osa-alueita ja osaa hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän tuntee aksiomaattisen lähestymistavan ja hänellä on kyky hahmottaa abstrakteja struktuureja. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa luennoilla esitettyjä tuloksia sekä soveltaa määritelmiä ja lauseita matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa myös esittää laatimansa ratkaisut.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Matematiikan perusopinnot vapaavalintaisina opintoina tai vastaavat tiedot. Huomaa myös aineopintojakson kohdalla mahdollisesti mainitut edeltävät opintojaksot.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, opintomaksu): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/luo.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus)

Pakolliset opintojaksot 25 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op
MTTMA1A Analyysi A, 5 op
MTTMA1B Analyysi B, 5 op
MTTMA3B Algebra 1B, 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta