x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus), 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan koulumatematiikan laskurutiinit ovat vahvistuneet ja hän tuntee matematiikan peruskäsitteitä ja -todistustekniikoita. Opiskelija hahmottaa, miten matemaattinen teoria rakentuu ja hänellä on valmius ymmärtää abstrakteja matemaattisia struktuureja. Opiskelija osaa todistaa helpoimpia luennoilla esitettyjä tuloksia itsenäisesti ja käyttää perustodistustekniikoita sekä ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia määritelmiin ja lauseisiin nojaten. Lisäksi hän osaa esittää laatimansa ratkaisut muille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, opintomaksu): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/luo.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus)

MTTMP1A Johdatus analyysiin, 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op
MTTMP4 Algebra 1A, 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta