x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 30–70 op

Osaamistavoitteet

Osaamiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja
- toimia suunnittelijana ja ohjelmoijana ohjelmistoprojekteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina 30– op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina 30– op
Edellyttää Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus I tai vastaavat opinnot
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA12 WWW programming, 5–10 op
Luonnontieteiden tiedekunta